drewniana rzezba

drewniana rzezba

niedziela, 16 listopada 2014

626. Mądrośc i geniusz....

...nie zawsze idą w parze z ujmującym sposobem bycia.
"Natura i prawa natury skryte były w nocnej ciemności,
Bóg rzekł: Niech będzie Newton! i wszystko stało się światłem "
Takie właśnie epitafium ułożył Aleksander Pope,  poeta angielskiego
oświecenia (1688 - 1744)
Nie da się ukryc, że Isaac Newton był wielkim uczonym a jednocześnie
niesamowitym ekscentrykiem. Czy ktoś dziś pamięta, że co najmniej
połowę swego  życia poświęcił alchemii i zagadnieniom religii? I jak wielu
innych alchemików usiłował "wyprodukowac" złoto.
Między innymi był sekretnym zwolennikiem heretyckiej sekty arian, która
odrzucała dogmat Świętej Trójcy. Poza tym spędzał wiele czasu na studiowaniu
planu zaginionej Świątyni Salomona, wierząc, że znajdzie w tekstach hebrajskich
matematyczny klucz do dat powtórnego przyjścia Chrystusa oraz końca świata.
Pomimo wielu zalet swego umysłu był wielce ponurym samotnikiem, ogromnie
drażliwym. Znany był ze swych skłonności do całkowitego wyłączania bodzców
zewnętrznych i popadania w głęboką zadumę.
W Cambridge zbudował własne laboratorium, w którym dokonywał czasem
wielce dziwacznych eksperymentów - np. wbił we własną gałkę oczną długą
szewską igłę  i obracał  nią dookoła, pomiędzy okiem a  kością, aby przekonac się
co z tego wyniknie. Jakimś cudem nic złego z tego eksperymentu nie wynikło.
Innym razem wpatrywał się w  słońce tak długo jak tylko mógł wytrzymac, by
sprawdzic jaki to da efekt. Tym razem też uniknął jakichś trwałych uszkodzeń
wzroku, ale musiał spędzic kilka dni w zaciemnionym pokoju zanim minął
dotkliwy ból oczu.
Jeszcze jako student wynalazł rachunek różniczkowy, ale przez 27 lat nie publikował
swego odkrycia. Podobnie było z jego odkryciami w dziedzinie optyki- stworzył
podwaliny spektroskopii, ale udostępnił wszystko dopiero w trzydzieści lat pózniej.
W ciągu dwóch lat (1684-86) napisał swe wielkie dzieło:
"Zasady matematyczne filozofii przyrody",   znane jako Principia.
Niemal z dnia na dzień Newton stał się sławny, chociaż Principia  zostały określone
jako jedna z najtrudniejszych książek wszech czasów.
W Principiach Newton wyjaśnił i podał matematyczne podstawy orbit ciał niebieskich, zindentyfikował również siłę przyciągania odpowiedzialną za ruchy planet, czyli
grawitację.
Trzy nowatorskie prawa ruchu wyjaśniały takie zjawiska jak - prądy morskie, ruchy
planet, trajektorie pocisków armatnich, przyczyny dla których nie spadamy w Kosmos
lecz pozostajemy na Ziemi.
Zawsze zadziwia mnie jak to się działo, że w tak odległych latach ludzie wymyślili
różne nowe teorie, które potem się sprawdziły.